Επαυξημένη (AR), Εικονική (VR) και Μικτή Πραγματικότητα (MR)

by vrblog
240 views
Mixed reality: ένα υβρίδιο Επαυξημένης & Εικονικής πραγματικότητας

Η μικτή πραγματικότητα (MR) είναι η συγχώνευση του πραγματικού και του εικονικού κόσμου VR για την παραγωγή νέων περιβαλλόντων και απεικονίσεων, όπου τόσο τα φυσικά όσο και τα ψηφιακά αντικείμενα συνυπάρχουν και αλληλεπιδρούν σε πραγματικό χρόνο.

Ο CEO της META, Mark Zuckerberg, παρουσίασε το headset Project Cambria, το headset της επόμενης γενιάς «next-gen VR headset». Η λειτουργία passthrough του headset Project Cambria,  επιτρέπει την προβολή τρισδιάστατων ψηφιακών εικόνων πάνω σε οτιδήποτε μπορεί να δει ο χρήστης στον πραγματικό κόσμο. Με λίγα λόγια, ο χρήστης μπορεί να δει το πραγματικό του περιβάλλον φορώντας ακόμη τη συσκευή των ακουστικών του.

Η Μικτή Πραγματικότητα MR είναι στην ουσία ένα υβρίδιο επαυξημένης πραγματικότητας (Augmented Reality ή AR) και εικονικής πραγματικότητας (Virtual Reality ή VR). Η επαυξημένη πραγματικότητα και η εικονική πραγματικότητα διαφοροποιούνται ως προς το εξής: η Επαυξημένη πραγματικότητα AR λαμβάνει χώρα στον φυσικό κόσμο και τα αντικείμενα ή οι πληροφορίες προστίθενται εικονικά σαν επικάλυψη. Η εικονική πραγματικότητα VR βυθίζει το χρήστη σε ένα εντελώς εικονικό περιβάλλον χωρίς την παρέμβαση του φυσικού.

Πρακτικές εφαρμογές της μικτής πραγματικότητας, συμπεριλαμβάνουν την εργασία εξ αποστάσεως, την εκπαίδευση, την ψυχαγωγία, τη στρατιωτική εκπαίδευση, την υγεία, τη διαχείριση περιεχομένου προϊόντων, τη λειτουργία ρομπότ κλπ.

ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ

Επιβεβαίωση Ηλικίας

Πρόκειται να εισέλθετε σε μία κατηγορία που περιέχει ερωτικό περιεχόμενο.