AR & VR στην Αυτοκινητοβιομηχανία

Πώς το AR και το VR θα αλλάξουν ριζικά την αυτοκινητοβιομηχανία

by vrblog
47 views

Τον τελευταίο καιρό οι τεχνολογίες που σχετίζονται με την εικονική πραγματικότητα (VR) και την επαυξημένη πραγματικότητα (AR) έχουν εξελιχθεί εξαιρετικά γρήγορα. Παρόλο που χρησιμοποιούνται ήδη σε διάφορους τομείς, φαίνεται ότι ο τομέας της αυτοκινητοβιομηχανίας υστερεί και η χρήση VR και AR στα οχήματα τώρα αρχίζει να γίνεται βασική τεχνολογία.

Ο τομέας της αυτοκινητοβιομηχανίας αλλάζει λόγω των τεχνολογικών αλλά και περιβαλλοντικών ανησυχιών.  2 χαρακτηριστικά παραδείγματα αυτών των αλλαγών είναι τα αυτόνομα αυτοκίνητα και τα ηλεκτρικά οχήματα:

  • Η βρετανική κυβέρνηση έχει ανακοινώσει ότι πλήρως αυτόνομα αυτοκίνητα θα μπορούν να κυκλοφορήσουν μέχρι το τέλος του 2021
  • Η ζήτηση ηλεκτρικών οχημάτων αυξάνεται, με αυξημένη απορρόφηση από έτος σε έτος.

Οι αλλαγές αυτές ωθούν τους σχεδιαστές, μηχανικούς και ερευνητές να υιοθετούν νέα, καινοτόμα εργαλεία και προσεγγίσεις για να ανταποκριθούν στις προκλήσεις του κλάδου. Εδώ είναι που τόσο η επαυξημένη πραγματικότητα (AR) όσο και η εικονική πραγματικότητα (VR) εμπλέκονται με τον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας.

AR ή VR για εφαρμογές αυτοκινήτου;

Μεταξύ της Επαυξημένης Πραγματικότητας AR και της Εικονικής Πραγματικότητας VR υπάρχουν διαφορές, οι οποίες καθορίζουν τον τρόπο που μπορεί η αυτοκινητοβιομηχανία να χρησιμοποιήσει αυτές τις τεχνολογίες: Το AR συνδυάζει ψηφιακά στοιχεία με πραγματικά, φυσικά στοιχεία, ενώ το VR είναι πλήρως τεχνητό και εμβυθιστικό.

Η επαυξημένη και η εικονική πραγματικότητα μπορούν να αλληλοσυμπληρωθούν και να επιτρέψουν στους σχεδιαστές και τους μηχανικούς να εργαστούν διαφορετικά σε διάφορα τμήματα του αυτοκινήτου. Η χρήση AR και το VR μπορεί να αλλάξει τον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας στους πιο κάτω βασικούς τομείς:

  • Σχεδιασμός
  • Πρωτοτυποποίηση
  • Ανάπτυξη προϊόντων
  • Κατασκευή
  • Εκπαίδευση

Πώς το VR αλλάζει τις διαδικασίες για το σχεδιασμό του αυτοκινήτου

Η εικονική πραγματικότητα συμβάλλει στην επιτάχυνση του σχεδιασμού, επιτρέποντας στους σχεδιαστές και τους μηχανικούς να αναπτύξουν τις αρχικές ιδέες τους πολύ πιο γρήγορα. Ενώ η πλήρης διαδικασία σχεδιασμού νέων οχημάτων χρειάζεται έως και πέντε χρόνια, η χρήση εικονικής πραγματικότητας μπορεί να συμβάλλει σε ταχύτερο σχεδιασμό, εφόσον επιτρέπει στους σχεδιαστές να αποδώσουν τις αρχικές έννοιες με τρισδιάστατο τρόπο 3D. Επιπρόσθετα, η εικονική πραγματικότητα συμβάλλει θεαματικά στη συνεργασία μεταξύ των μελών της ομάδας των σχεδιαστών και των μηχανικών. Τους επιτρέπει να ανταλλάσσουν ιδέες και απόψεις πιο γρήγορα και να κάνουν μια συλλογική δουλειά που ξεπερνά τους γεωγραφικούς περιορισμούς.

Εικονική Δημιουργία Πρωτότυπων για Σχεδιασμό Οχημάτων

Μια κοινή πρακτική για τους κατασκευαστές αυτοκινήτων είναι να κατασκευάζουν φυσικά πρωτότυπα -μοντέλα των αυτοκινήτων που θα βοηθήσουν στη δοκιμή και τη βελτίωση των αρχών σχεδιασμού και μηχανικής. Η χρήση εικονικής πραγματικότητας στη μοντελοποίηση δίνει στους σχεδιαστές και τους μηχανικούς ευελιξία για απαραίτητες τροποποιήσεις.

Στην εικονική πραγματικότητα υπάρχει πολύ μεγαλύτερη ευελιξία στην τροποποίηση των εννοιών και στην υπέρβαση των εγγενών περιορισμών και απαιτήσεων σε πόρους σε σύγκριση με τη φυσική μοντελοποίηση. Η χρήση VR απεικονίζει τις ιδέες ακριβώς όπως θα εμφανίζονταν στο τελικό ολοκληρωμένο προϊόν. Έτσι είναι από νωρίς ξεκάθαρο εάν κάποιες έννοιες είναι βιώσιμες ή όχι.

Το VR προσφέρει επίσης ένα εναλλακτικό μέσο για τις δοκιμές αξιολόγησης συστημάτων. Το εικονικό πρωτότυπο δίνει τη δυνατότητα στους κατασκευαστές ηλεκτρικών οχημάτων να αξιολογήσουν τη λειτουργία ολόκληρου του ηλεκτρονικού συστήματος ενός νέου οχήματος, χωρίς να εξαρτώνται από το φυσικό υλικό.

Επαυξημένη Πραγματικότητα AR και Ανάπτυξη Προϊόντων

Στην αυτοκινητοβιομηχανία, είναι πιο εύκολο να σχεδιάσει κανείς νέα προϊόντα συνδυάζοντας το ψηφιακό περιεχόμενο με την πραγματικότητα. Αυτή η χρήση του AR ισχύει επίσης για την επισκευή υπαρχόντων μοντέλων καθώς και για το σχεδιασμό νέων. Για παράδειγμα κάποιες αυτοκινητοβιομηχανίες χρησιμοποιούν AR για να παρέχουν τεχνική υποστήριξη και απομακρυσμένη βοήθεια σε πραγματικό χρόνο.

Όταν οι μηχανικού σχεδιάζουν νέους κινητήρες, η AR τους επιτρέπει να οπτικοποιήσουν εάν τα νέα εξαρτήματα θα ταιριάζουν στα υπάρχοντα σχέδια οχημάτων. Αυτό μειώνει το κόστος ανάπτυξης και εξοικονομεί χρόνο.

VR και AR στην Κατασκευή Οχημάτων

Η εικονική πραγματικότητα VR μπορεί να βοηθήσει τους κατασκευαστές να αναδιαμορφώσουν και να βελτιστοποιήσουν τις γραμμές συναρμολόγησης τους. Κατασκευάζοντας πρώτα μια εικονική γραμμή συναρμολόγησης, οι κατασκευαστές μπορούν να κάνουν προκαταρκτικούς ελέγχους στη ροή εργασιών. Με τη χρήση εικονικής πραγματικότητας έχουν επίσης τη δυνατότητα να περιδιαβούν την εικονική γραμμή συναρμολόγησης και να βιώσουν τα καθηλωτικά γραφικά της. Η επαυξημένη πραγματικότητα AR υποστηρίζει τη μετατροπή εφόσον οι κατασκευαστές μπορούν να αντιληφθούν ψηφιακά εκ των προτέρων, τις προσαρμογές που πρέπει να γίνουν στους τρέχοντες σταθμούς εργασίας ώστε να πληρούν τις προδιαγραφές.Η αυτοκινητοβιομηχανία Ford χρησιμοποιεί ήδη μια εικονική γραμμή συναρμολόγησης στο εργαστήριο εικονικής πραγματικότητας, παρέχοντας ένα καθηλωτικό περιβάλλον για να εργαστούν σχεδιαστές, ερευνητές και μηχανικοί.

VR και Digital Training

Το VR προσφέρει νέες αποτελεσματικές και οικονομικά αποδοτικές μεθόδους παροχής εκπαίδευσης, που είναι ζωτικής σημασίας για τη συνεχή ανάπτυξη της αυτοκινητοβιομηχανίας. Η εκπαίδευση με βάση την προσομοίωση προετοιμάζει τους εργαζόμενους για τις απαιτήσεις του φυσικού χώρου εργασίας και τους εξοικειώνει με προηγμένα εργαλεία και τεχνολογίες που εμπλέκονται στη σύγχρονη κατασκευή οχημάτων. Η συμπερίληψη της εικονικής εκπαίδευσης παρέχει ευκαιρίες για βελτιωμένα μαθησιακά αποτελέσματα, ενώ παράλληλα μειώνει τον κίνδυνο και το κόστος εκπαίδευσης.

ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ

Επιβεβαίωση Ηλικίας

Πρόκειται να εισέλθετε σε μία κατηγορία που περιέχει ερωτικό περιεχόμενο.