Ιατρική Εκπαίδευση για COVID 19

Δοκιμές Επιχρίσματος για COVID-19 και Σωστό Χειρισμό Εξοπλισμού Ατομικής Προστασίας: Ανάπτυξη και Ευχρηστία

by vrblog
77 views

Δεδομένου ότι η πανδημία Covid-19 μαίνεται ακόμη, η αποτελεσματική εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας είναι επιτακτική. Οι εξελίξεις στον τομέα της Εικονικής Πραγματικότητας δημιούργησαν αισιοδοξία για τη χρήση της στην ιατρική εκπαίδευση.

Στη μελέτη έγινε περιγραφή και ανάλυση των αποτελεσμάτων μιας προσομοίωσης ιατρικής εικονικής πραγματικότητας, με στόχο την εκπαίδευση ιατρικού προσωπικού και εθελοντών στη σωστή εκτέλεση δοκιμών επιχρίσματος Covid-19 και χρήση προστατευτικών μέτρων, με βάση ένα παγκόσμιο πρωτόκολλο υγιεινής. Η εκπαίδευση διεξήχθη στην εικονική πραγματικότητα, με στόχο τη μεταφορά των νέων δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν από τους φοιτητές ιατρικής σχολής στον πραγματικό κόσμο.

Το λογισμικό VR (SDK) στο οποίο βασίστηκε η εφαρμογή CVRSB είναι το MAGES SDK της ORamaVR. Το MAGES είναι η πρώτη στον κόσμο υπερρεαλιστική πλατφόρμα συγγραφής SDK βασισμένη σε VR για ταχεία χειρουργική εκπαίδευση και αξιολόγηση.

Η εφαρμογή CVRSB αποδείχθηκε αποτελεσματική στην εκπαίδευση φοιτητών ιατρικής σχετικά με την σωστή υγιεινή των χεριών, τη χρήση ατομικού προστατευτικού εξοπλισμού και τον τρόπο λήψης δείγματος ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος.

Επιπλέον ο βαθμός ικανοποίησης των ίδιων των φοιτητών από την εκπαίδευση που έλαβαν ήταν υψηλότερος, σε σύγκριση με πιο παραδοσιακές μεθόδους μάθησης. Η εφαρμογή VR ήταν καλά ανεκτή και ο βαθμός εμβάπτισης και αίσθησης παρουσίας τους στο εικονικό περιβάλλον ήταν υψηλός.

Σε πρόσφατες αξιολογήσεις σχετικά με τη βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη αποτελεσματικότητα της προσομοίωσης VR, οι ομάδες που εκπαιδεύτηκαν μέσω VR είχαν πολύ καλύτερες επιδόσεις, για παράδειγμα απέδωσαν καλύτερα στη λήψη ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος. Σίγουρα απαιτούνται περισσότερες μελέτες για την απόκτηση καλύτερης εικόνας για τις σχέσεις μεταξύ των χαρακτηριστικών VR, της εμπειρίας παρουσίας, της χρηστικότητας, των διαδικασιών μάθησης και της αποτελεσματικότητας της μάθησης.

Στο μέλλον, στοχεύουμε επίσης να εισαγάγουμε έναν πιο προηγμένο τρόπο συνεργασίας όπου κάθε συμμετέχων θα εκτελεί τη δοκιμή μπατονέτας χωριστά σε ένα περίπτερο ενώ καθοδηγείται από τον εκπαιδευτή, όπου όλοι οι συμμετέχοντες μοιράζονται το ίδιο εικονικό περιβάλλον και επωφελούνται από την κοινωνική αλληλεπίδραση.

Πηγή:
Zikas, P., Kateros, S., Lydatakis, N., Kentros, M., Geronikolakis, E., Kamarianakis, M., Evangelou, G., Kartsonaki, I., Apostolou, A., Birrenbach, T., Exadaktylos, A.K., Sauter, T.C. and Papapagiannakis, G. (2022). Virtual Reality Medical Training for COVID-19 Swab Testing and Proper Handling of Personal Protective Equipment: Development and Usability. Frontiers in Virtual Reality, 2. doi:10.3389/frvir.2021.740197.

ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ

Επιβεβαίωση Ηλικίας

Πρόκειται να εισέλθετε σε μία κατηγορία που περιέχει ερωτικό περιεχόμενο.