Επαυξημένη Θεραπεία Έκθεσης

Επαυξημένη Πραγματικότητα μέσω Φορητών συσκευών για μια συγκεκριμένη Φοβία

by vrblog
121 views

Οι νέες τεχνολογίες, όπως η εικονική πραγματικότητα (VR) και η επαυξημένη πραγματικότητα (AR), μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως πρόσθετο στη Θεραπεία μέσω Έκθεσης για την αντιμετώπιση Κοινών Διαταραχών Άγχους.

Αν και τα οφέλη της εικονικής πραγματικότητας στη Θεραπεία μέσω Έκθεσης έχουν ήδη αποδειχθεί, οι εφαρμογές της επαυξημένης πραγματικότητας μόλις γίνονται ευρέως διαθέσιμες. Τα στοιχεία για την προστιθέμενη αξία και την αποτελεσματικότητα της Θεραπείας μέσω Έκθεσης με τη χρήση Επαυξημένης Πραγματικότητας (ARET) εξακολουθούν να είναι ελάχιστα.

Τον Αύγουστο 2020 πραγματοποιήθηκε μια μελέτη (de Witte et al., 2020) με σκοπό να διερευνήσει εάν μια εφαρμογή επαυξημένης πραγματικότητας για φορητές συσκευές iOS για κάποια συγκεκριμένη φοβία θα μπορούσε να προκαλέσει φόβο για πολλά είδη ζώων σε ένα δείγμα γενικού πληθυσμού.

Σε δύο πειράματα, οι συμμετέχοντες χρησιμοποίησαν την εφαρμογή PHOBOS AR σε μια εργασία προσέγγισης συμπεριφοράς (BAT), επιλέγοντας κάποια ζώα που τους δημιουργούσαν άγχος, αλλά όχι φοβία. Η καταγραφή των δεδομένων και των φυσιολογικών μετρήσεων πραγματοποιήθηκε από τους ίδιους τους συμμετέχοντες. Στο Πείραμα 1, 108 συμμετέχοντες επέλεξαν ένα από τα επτά διαθέσιμα είδη ζώων και τους δόθηκε πρόσβαση σε smartphone ή σε tablet. Τα αποτελέσματα που ανέφεραν οι ίδιοι έδειξαν αυξανόμενα επίπεδα άγχους με αυξανόμενα επίπεδα δυσκολίας BAT.

Ωστόσο, αυτή η αύξηση ήταν μικρότερη σε άτομα που ανέφεραν χαμηλά επίπεδα αντιληπτού ρεαλισμού. Δεν μπόρεσαν να τεκμηριωθούν οι επιδράσεις της έκθεσής τους στα ζώα στον καρδιακό ρυθμό (HR).  Στο Πείραμα 2, 52 συμμετέχοντες εκτέθηκαν σε εικονικές αράχνες. Τα αποτελέσματα ήταν παρόμοια με εκείνα του Πειράματος 1, τόσο αναφορικά με το αυτοαναφερόμενο άγχος όσο και με την αλληλεπίδραση με τον αντιληπτό ρεαλισμό. Η αγωγιμότητα του δέρματος αυξήθηκε σημαντικά στο υψηλότερο επίπεδο δυσκολίας της εργασίας προσέγγισης συμπεριφοράς (BAT), και η σοβαρότητα της αραχνοφοβίας επίσης φάνηκε να συσχετίζεται με την απόκριση φόβου στην ΒΑΤ.

Συμπερασματικά, η μελέτη δείχνει ότι τα ζώα που παρουσιάζονται στην Επαυξημένη Πραγματικότητα AR μέσω κινητής συσκευής μπορούν να προκαλέσουν άγχος, το οποίο αποτελεί προϋπόθεση για την εφαρμογή της Θεραπείας μέσω Έκθεσης (ARET). Ωστόσο, περαιτέρω έρευνα θα πρέπει να καθορίσει τις επιδράσεις της της Θεραπείας μέσω Έκθεσης AR σε ένα κλινικό δείγμα ατόμων με συγκεκριμένες φοβίες.

Πηγή: (de Witte, N. A. J., Scheveneels, S., Sels, R., Debard, G., Hermans, D., & van Daele, T. (2020). Augmenting Exposure Therapy: Mobile Augmented Reality for Specific Phobia. Frontiers in Virtual Reality, 1.

ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ

Επιβεβαίωση Ηλικίας

Πρόκειται να εισέλθετε σε μία κατηγορία που περιέχει ερωτικό περιεχόμενο.