Μονάδα VR του Ερυθρού Σταυρού

Η Μονάδα Εικονικής Πραγματικότητας & Καινοτομίας της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού

by vrblog
57 views

Χρησιμοποιώντας νέες και εξελισσόμενες τεχνολογίες, η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού (ICRC – ΔΕΕΣ) συνεχίζει να αναπτύσσει εικονικά περιβάλλοντα ως ένα από τα πολλά εργαλεία που χρησιμοποιεί για τη διδασκαλία, την κινητοποίηση και τη διατήρηση του παγκόσμιου σεβασμού για το Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο (ΔΑΔ).

Η Μονάδα Εικονικής Πραγματικότητας της ICRC χρησιμοποιεί τη δική της τεράστια, εσωτερική τεχνογνωσία για να σχεδιάσει και να πιστοποιήσει τα εικονικά της περιβάλλοντα, όπως για παράδειγμα ένα αστικό περιβάλλον μάχης. Τα βιντεοπαιχνίδια είναι μια πανταχού παρούσα μορφή ψυχαγωγίας,  που φτάνει σε όλες τις γενιές και τους πολιτισμούς. Με τη σταθερή αύξηση της διαδικτυακής εκπαίδευσης και των επενδύσεων στα ηλεκτρονικά αθλήματα e-sports, όλο και περισσότερες έρευνες δείχνουν ότι το παιχνίδι σε καθηλωτικά εικονικά περιβάλλοντα μπορεί να επηρεάσει άμεσα περιοχές του εγκεφάλου που είναι υπεύθυνες για τη μνήμη, τον χωρικό προσανατολισμό, την οργάνωση πληροφοριών και τις λεπτές κινητικές δεξιότητες.

Η δυνατότητα αύξησης της αποτελεσματικότητας στη διδασκαλία πολύπλοκων και μεταβλητών θεμάτων, όπως για παράδειγμα το Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο (ΔΑΔ), παρακίνησε τη Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού να εξετάσει βαθύτερα τις επιπτώσεις της παιχνιδοποίησης στην αλλαγή συμπεριφοράς και την επιρροή, από την οπτική γωνία ενός στρατιώτη. Το 2012, δημοσιεύστηκε στη Διεθνή Επιθεώρηση του Ερυθρού Σταυρού μια εργασία σχετικά με τα διλήμματα που αντιμετωπίζουν στο πεδίο της μάχης τόσο οι στρατιώτες της πραγματικής ζωής όσο και εκείνοι που εκπροσωπούνται εικονικά σε βιντεοπαιχνίδια σχετικά με την εφαρμογή του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δίκαιου. Η έρευνα υποστήριξε ότι τα στρατιωτικά παιχνίδια δεν έχουν μόνο αντίκτυπο στην αντίληψη του χρήστη για το τι επιτρέπεται κατά τη διάρκεια του πολέμου, αλλά μπορούν επίσης να επηρεάσουν τον τρόπο που συμπεριφέρονται οι στρατιώτες κατά τη διάρκεια ένοπλων συγκρούσεων.

Η έρευνα έδωσε το έναυσμα για την έναρξη μιας ευρύτερης συζήτησης σχετικά με το πώς θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν τα εικονικά περιβάλλοντα και το gamification για την καλύτερη μετάδοση μηνυμάτων και, ενδεχομένως, την αύξηση του σεβασμού για την εκπαίδευση στο ΔΑΔ. Στα επόμενα δύο χρόνια η Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού ίδρυσε επίσημα τη Μονάδα Εικονικής Πραγματικότητας (VRU) για να εμβαθύνει στα περιβάλλοντα που έχουν δημιουργηθεί μέσω υπολογιστή ως μέσο εκπαίδευσης, επικοινωνίας και ανάπτυξης του σεβασμού για το ΔΑΔ. Μέχρι το 2017, η Μονάδα Εικονικής Πραγματικότητας είχε δημιουργήσει μια βιβλιοθήκη εικονικών περιβαλλόντων για τα εκπαιδευτικά μαθήματα στο Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο, με στόχο να αναπτύξουν και πιο προηγμένες ευκαιρίες VR για το ευρύτερο κοινό. Τα εικονικά περιβάλλοντα δοκιμάστηκαν σε διάφορους τομείς, όπως η κράτηση στη φυλακή, η ιατροδικαστική, η ύδρευση, η αποχέτευση και η φυσική αποκατάσταση.

Η Ομάδα Ανάπτυξης Καινοτομίας συνεργάστηκε με την Μονάδα Εικονικής Πραγματικότητας για να διερευνήσει τις δυνατότητες που σχετίζονται με την Εκτεταμένη Πραγματικότητα (XR), τη συσχέτισή της με την επιρροή και την αλλαγή συμπεριφοράς και τη δυνατότητα δημιουργίας νέων και πιο δυναμικών μοντέλων λειτουργίας για τη ΔΕΕΣ. Μια έκθεση του 2018 ερεύνησε την παγκόσμια οικονομική επένδυση σε XR και μια μετα-ανάλυση του 2019 ενοποίησε παγκόσμια ακαδημαϊκά ευρήματα που χρησιμοποιούσαν την εικονική πραγματικότητα για τη μέτρηση της συμπεριφοράς. Επιπλέον, τον Δεκέμβριο του 2019 πραγματοποιήθηκε ζωντανή αξιολόγηση μιας εικονικής εκπαίδευσης στο Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο σε ενεργούς στρατιώτες, η οποία συνέβαλε στη συγγραφή ενός οδηγού χρήσης Εκτεταμένης Πραγματικότητας (XR) τον Απρίλιο του 2020.

Ο οδηγός αυτός παρουσίαζε στο προσωπικό της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού διδάγματα και τβέλτιστες πρακτικές για την ανάπτυξη πρωτοβουλιών. Ο στόχος της Μονάδας Εικονικής Πραγματικότητας ήταν και παραμένει η χρήση των πιο αποτελεσματικών και προηγμένων τεχνολογιών για τη βελτίωση και την επιτάχυνση της θεσμικής στρατηγικής της ΔΕΕΣ. Σήμερα, η Μονάδα συνεργάζεται με ανθρωπιστικούς φορείς και κυβερνήσεις γι’ αυτούς τους σκοπούς.

ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ

Επιβεβαίωση Ηλικίας

Πρόκειται να εισέλθετε σε μία κατηγορία που περιέχει ερωτικό περιεχόμενο.